rss
O'zbek
ict.gov.uzict.gov.uz
Elektron hukumat xaqida tasavvurga egamisiz?

,

ICTP

 Bosh Saxifa   Yordam   Aloqalar   Sait haritasi   Teskari aloqa  

 loq v xborotlshtirish sohsig oid qonun v meyoriy xujjtlr ro`yxti

  Xujjt nomi Link
O`ZBEKISTON RESPUBLIKSI QONUNLRI
 1 512-XII 13.01.1 992 y. loq to`g`risidgi Qonun  Yuklash
 2 725-I 25.12.1998 y. Rdiochstot spektri to`g`risid gi Qonun  Yuklash
 3 822- I  20.08.1999 y. Telekommuniktsiyalr to`g`risid gi Qonun  Yuklash
 4 439-II 12.12.2002 y. xborot erkinligi printsiplri v kfoltlri to`g`risid gi Qonun   Yuklash
 5 560-II 11.12.2003 y brtlshtirish to`g`risidagi Qonun  Yuklash
 6 562-II 11.12.2003 y.  Elektron rqmli imzo to`g`risid gi Qonun  Yuklash
 7 611-II 29.04.2004 y. Elektron xujjt ylnishi to`g`risid gi Qonun  Yuklash
 8 613-II 29.04.2004 y. Elektron tijort to`g`risidgi Qonun  Yuklash
 9 O`RQ-30 04.04.2006 y. vtomtlshtirilgn bnk tizimid xborotni muhofz qilish to`g`risidgi Qonun  Yuklash
 10 O`RQ-13725.12.2007 y.  xborotlshtirish v mlumotlr uztish sohsid qonung xilof hrktlr sodir etgnlik uchun jvobgrlik kuchytirilgnligi munosbti biln O`zbekiston Respubliksining yrim qonun hujjtlrig o`zgrtish v qo`shimchlr kiritish to`g`risid gi Qonun  Yuklash
 O`ZBEKISTON RESPUBLIKSI PREZIDENTINING FRMONLRI
 1 PF-1823 23.07.1997 y . xborot tizimlri sohsini qyt tshkil etish v boshqrishni tkomillshtirishg oid chor-tdbirlr to`g`risidgi Farmon  Yuklash
 2 PF-3080 30.05.2002 y. Kompyuterlshtirishni yand rivojlntirish v xborot-kommuniktsiya texnologiyalrini joriy etish to`g`risidgi Farmon   Yuklash
  O`ZBEKISTON RESPUBLIKSI PREZIDENTINING QRORLRI
1

PQ-91 2.06.2005 y. O`zbekiston Respubliksi telekommuniktsiyalr trmoqlrini boshqrish tizimini tkomillshtirishg oid qo`shimch chor-tdbirlr to`g`risidgi Qaror

23.08.2005. 364-

Yuklash
2

PQ-117 08.07.2005 y. xborot-kommuniktsiya texnologiyalrini yand rivojlntirishg oid qo`shimch chor-tdbirlr to`g`risidgi Qaror 
1. -  2010
2. -

 Yuklash
3
PQ-149  08.08.2005 y. O`zbektelekom" ktsiyadorlik kompniyasining mlumotlr uztish xizmtlrini rivojlntirish v uni xususiylshtirishg tyyorlsh chor-tdbirlri to`g`risid gi Qaror  Yuklash
4
-167 05.09.2005 .     -  Yuklash
5
PQ-381  20.06.2006 y. Respublik holisini xborot-kutubxon biln tminlshni tshkil etish to`g`risidgi Qaror  Yuklash
6
PQ-19128.09.2005 y. O`zbekiston Respubliksining jmot tlim xborot trmog`ini tshkil etish to`g`risidgi Qaror  Yuklash
7
PQ-614 03.04.2007 y. O`zbekiston Respubliksid xborotni kriptogrfik muhofz qilishni tshkil etish chor-tdbirlri to`g`risidgi Qaror  Yuklash
8
PQ-513 21.11.2006 y. -  Yuklash
9
PQ-589 20.02.2007 y. O`zbekiston Respubliksi telekommuniktsiyalr trmoqlrini boshqrish tizimini tkomillshtirishg oid qo`shimch chor-tdbirlr to`g`risidgi Qaror  Yuklash
O`ZBEKISTON RESPUBLIKSI VZIRLR MHKMSINING QRORLRI
1
293 10.07.1998 y. Chstot spektridn foydlnish, telerdiodsturlrni shkllntirish v trqtish hmd mlumotlr uztish smrdorligini oshirish yuzsidn qo`shimch chor-tdbirlr to`g`risidgi Qaror Yuklash
2
458  22.11.2000 y. Telekommuniktsiyalr v pocht loqsi sohsid boshqruv tizimini tkomillshtirish chor-tdbirlri to`g`risidgi Qaror Yuklash
3
453 29.09.2004 y. "O`zbektelekom" ktsiyadorlik kompniyasini xususiylshtirishg doir qo`shimch chor-tdbirlr to`g`risidgi Qaror Yuklash
4
421 24.10.2001 y. Telekommuniktsiyalr sohsid foliyat ko`rstish huquqi uchun dvlt boji miqdorlrini tsdiqlsh to`g`risidgi Qaror Yuklash
5
429 26.10.2001 y. O`zbekiston Respubliksid rdiochstot spektridn foydlngnlik uchun hq to`lsh trtibi to`g`risidgi nizomni tsdiqlsh hqid gi Qaror Yuklash
6

200 06.06.2002 y. Kompyuterlshtirishni yand rivojlntirish v xborot-kommuniktsiya texnologiyalrini joriy etish chor-tdbirlri to`g`risidgi Qaror

1. - 2002-2010
2. -


Yuklash
7
328 23.09. 2002 y. loq v xborotlshtirish sohsid boshqruvni tshkil etishni tkomillshtirish to`g`risid gi Qaror
Yuklash
8
336 27.09.2002 y. xborot-kommuniktsiya texnologiyalri sohsidgi foliyatni yand tkomillshtirish to`g`risidgi Qaror
Yuklash
9
352 10.10.2002 y. Xlqro kompyuter trmoqlridn foydlnishni mrkzlshtirishdn chiqrish to`g`risidgi Qaror Yuklash
10
385 7.11.2002 y. Toshkent xborot texnologiyalri universiteti foliyatini tshkil etish to`g`risidgi Qaror Yuklash
11
367 25.08.2003 y. Vzirlr Mhkmsining "Kompyuterlshtirishni yandrivojlntirish v xborot-kommuniktsiya texnologiyalrini joriy etish chor-tdbirlri to`g`risid" 2002 yil 6 iyundgi 200-son qrorig qismn o`zgrtirishlr kiritish hqidgi Qaror Yuklash
12
413 27. 09.2003 y. Telekommuniktsiyalr sohsidgi foliyatni litsenziyalsh to`g`risidgi nizomg o`zgrtirish v qo`shimchlr kiritish hqidgi Qaror Yuklash
13
215  07.05.2004 y. O`zbekiston loq v xborotlshtirish gentligi foliyatini tkomillshtirish chor-tdbirlri to`g`risid gi Qaror
1.
2.
Yuklash
14

555  24.11.2004 y. Ommviy kommuniktsiyalr sohsid boshqruv tuzilmsini tkomillshtirish chor-tdbirlri to`g`risidgi Qaror

1. .

Yuklash
15
592 20 dekbrya 2004 y. Telerdioeshittirish sohsid rdiochstot spektridn smrli foydlnishni tminlsh chor-tdbirlri to`g`risid gi Qaror Yuklash
16
598  22 dekbrya 2004 y. Toshkent xborot texnologiyalri universitetining 50 yilligi yubileyini nishonlsh to`g`risidgi Qaror Yuklash
17
200 16.08.2005 y. Mtbuot, xborot tizimlri v telekommuniktsiyalr sohsid boshqruv tuzilmsini tkomillshtirish to`g`risid gi Qaror Yuklash
18

215  26.09.2005y. Elektron rqmli imzodn foydlnish sohsid normtiv-huquqiy bzni tkomillshtirish to`g`risid gi Qaror
1.
2.

Yuklash
19
256 22.11.2005 y. xborotlshtirish sohsid normtiv-huquqiy bzni tkomillshtirish to`g`risidgi Qaror
1.
2.   .
3.
Yuklash
20
282 28.12.2005 y. "Ziyonet" xborot trmog`ini yand rivojlntirish to`g`risidgi Qaror
1. , "ZiyoNET"
Yuklash
21
27 20.02.2006 y. Dvlt xborot resurslri hmd ulrni shkllntirish, ulrdn foydlnish v ulrni qo`llb-quvvtlsh uchun msul bo`lgn dvlt orgnlri ro`yxtini tsdiqlsh to`g`risidgi Qaror Yuklash
22
29 22.02.2006 y. Telekommuniktsiyalr sohsid foliyat ko`rstish huquqi uchun dvlt bojii miqdorlrini tsdiqlsh to`g`risidgi Qaror Yuklash
23
181 23.08.2007 y. Dvlt v xo`jlik boshqruvi, mhlliy dvlt hokimiyati orgnlrining xborot-kommuniktsiya texnologiyalridn foydlngn hold yuridik v jismoniy shxslr biln o`zro hmkorligini yand tkomillshtirish chor-tdbirlri to`g`risidgi Qaror Yuklash
24
204 26.09.2007 y. O`zbekiston Respubliksi Vzirlr Mhkmsining xborot tizimlri v telekommuniktsiyalr msllri xborot-thlil deprtmenti to`g`risidgi nizomni tsdiqlsh hqidgi Qaror Yuklash
25
242 21.11.2007y. xborotning kriptogrfik himoya vositlrini loyihlshtirish, tyyorlsh, ishlb chiqrish, reliztsiya qilish, tmirlsh v ulrdn foydlnish foliyatini litsenziyalsh to`g`risidgi nizomni tsdiqlsh hqid gi Qaror Yuklash
26
259 17.12.2007 y. Internet trmog`id O`zbekiston Respubliksining hukumt portlini yand rivojlntirish chor-tdbirlri to`g`risidgi Qaror Yuklash
27
339 19.07.2004 y. Pocht loqsi sohsidgi foliyatni tkomillshtirish to`g`risidgi Qaror
Yuklash

«     2020    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 


-

REESTR.UZ

UNDP

 UZ-CERTified

  UZINFOCOM